Mistrovství Moravy 2009

Žebříček B Morava - klasická trať - 18. 4. 2009

Český pohár štafet, Česká liga klubů (C) - 19. 4. 2009

aktualizováno: 27. 8. 16:41

Rozpis:

Mistrovství Moravy 2009

Žebříček B-Morava - klasická trať - 18. 4. 2009
Český pohár štafet, Česká liga klubů (C) - 19. 4. 2009

Společný rozpis

Pořádající orgán :
Český svaz orientačního běhu.

Pořádající subjekt :
SK Severka Šumperk, klub orientačního běhu.

Datum :
18. a 19. dubna 2009.

Druh závodu :
sobota 18. 4. - 1. závod Žebříčku B-Morava, 4. závod Hanáckého žebříčku jaro – klasická trať
neděle 19. 4. - 2. kolo Českého poháru štafet, 2. kolo České ligy klubů (kategorie C), Mistrovství Hanácké oblasti štafet, veřejný závod štafet

Centrum :
Kolšov (8 km J od Šumperka), hasičský areál.

Parkování :
organizované pořadatelem, na komunikacích v obci, bez poplatku.

Kategorie :
sobota
 • Žebříček B-Morava
  D12B, D14B, D16B, D18B, D20B, D21B, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B, D60B, D65
  H12B, H14B, H16B, H18B, H20B, H21B, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B, H60B, H65B, H70B, H75B
 • Hanácký žebřík
  D10N, D10C, D12C, D14C, D16C,D18C, D21C, D35C, D45C, D55C
  H10N, H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21CL, H21CK, H35C, H45C, H55C, H65C
  HDR (děti s doprovodem), P
  Kategorie DH10N jsou fáborkované, bez doprovodu, hodnocení dle Soutěžního řádu Hanácké oblasti.
neděle – tříčlenné štafety
 • Český pohár štafet
  D18, D21, H18, H21
 • Mistrovství HO štafet, veřejný závod štafet
  DH12, D14, D105, H14, H105, H140, MIX
Ve všech kategoriích ČPŠ i Mistrovství HO získají nejlepší štafety Hanácké oblasti tituly Mistr HO v OB štafet pro rok 2009. Délky jednotlivých úseků se nebudou výrazněji lišit (platí pro ČPŠ). U kategorií DH105, H140 znamená číslo v označení kategorie minimální součet věku všech členů štafety, podmínkou startu závodníka ve veteránské štafetě je minimální věk 35 let. Složení štafety v kategorii MIX je libovolné.

Předpis :
závodí se dle Pravidel pro závody v orientačním běhu a Soutěžního řádu ČSOB.

Přihlášky :
do 11. dubna 2009 v přihláškovém systému OBHaná, výjimečně emailem na adresu severka@razdva.cz nebo poštou: SK Severka Šumperk, Janáčkova 39, 787 01 Šumperk. Přihlášky po termínu + 50%, u prezentace + 100% (kromě kategorií P a HDR), omezeně dle možností pořadatele. Zadávání soupisek v přihláškovém systému bude možné do soboty 18. 4. 18.00 h.

Informace :
web závodu http://mm2009.ssu.cz.

Vklady :
sobota
 • DH21B - 160,- Kč
 • DH12B, DH14B, DH60B a vyšší - 70,- Kč
 • ostatní kategorie B - 140,- Kč
 • DH10C – DH14C, DH10N, HDR, P - 30,- Kč
 • ostatní kategorie C - 50,- Kč
neděle
 • DH18, DH21 (Český pohár štafet) - 450,- Kč
 • DH12, D14, H14 - 150,- Kč
 • Ostatní kategorie - 300,- Kč
Půjčovné SI čipu - 10,- Kč
Vklady při protestech - 200,-Kč

Platby :
na účet číslo 1904881319/0800, jako variabilní symbol uveďte číslo oddílu nebo klubu dle Adresáře ČSOB. Doklad o zaplacení vezměte s sebou k prezentaci. Výjimečně v hotovosti u prezentace.

Ubytování :
pořadatel zajišťuje ubytování ze soboty na neděli v tělocvičně v Šumperku. Cena za osobu a noc 60,- Kč. Platby za ubytování zašlete společně s vklady. Ubytování na postelích pořadatel nezajišťuje, informace o ubytování lze vyhledat např. na http://www.infosumperk.cz/.

Prezentace :
sobota 18. 4. od 9.30 do 11.00 hod v centru závodu
neděle 19. 4. od 8.00 do 8.45 hod v centru závodu

Vzdálenosti :
ubytování – centrum: do 10 km
parkoviště – centrum: do 1000 m
centrum – start sobota: do 2000 m
centrum – start neděle: 0 m
centrum – cíl (oba dny): 0 m

Terén :
středoevropský terén (300-500 m n. m). Převážně smrkový les, místy podrost a hustníky. Středně hustá síť komunikací. Výskyt erozních útvarů (rýh) různého rozsahu. Předchozí mapy - Drážník (1995), Třemešek (1978).

Mapa :
sobota : nová, 1:15 000, E=5m, ISOM 2000, stav duben 2009.
neděle : nová, 1:10 000, E=5m, ISOM 2000, stav duben 2009.
Hlavní kartograf: Luděk Krtička. Mapy budou vodovzdorně upraveny.

Systém ražení :
elektronické Sportident.

Start 00 :
sobota: 12.00 hod., způsob startu - intervalový
neděle: 9.30 hod., způsob startu - hromadný

Občerstvení :
formou stánkového prodeje v centru.

Upozornění :
všichni závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Pro veškerý prodej v centru závodu je nutná dohoda s pořadatelem.

Funkcionáři :
ředitelka závodu: Zdenka Králová
hlavní rozhodčí: Jaroslav Strachota (R1)
stavitelé tratí: sobota - Luděk Krtička (R2), Vojtěch Král, neděle - Luděk Krtička, Václav Král (R3)Rozpis závodů byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOB dne 14. 3. 2009.
 
Stažení rozpisu:
 • pdf (Adobe Reader)
 • odt (OpenOffice)
 • doc (Microsoft Word)

 
 [s]