Mistrovství Moravy 2009

Žebříček B Morava - klasická trať - 18. 4. 2009

Český pohár štafet, Česká liga klubů (C) - 19. 4. 2009

aktualizováno: 27. 8. 16:41

Pokyny:

Mistrovství Moravy 2009

Žebříček B-Morava - klasická trať - 18. 4. 2009
Český pohár štafet, Česká liga klubů (C) - 19. 4. 2009

Pokyny

Pořádající orgán :
Český svaz orientačního běhu.

Pořádající subjekt :
SK Severka Šumperk, klub orientačního běhu.

Datum :
18. a 19. dubna 2009.

Druh závodu :
sobota 18. 4. - 1. závod Žebříčku B-Morava, 4. závod Hanáckého žebříčku jaro – klasická trať
neděle 19. 4. - 2. kolo Českého poháru štafet, 2. kolo České ligy klubů (kategorie C), Mistrovství Hanácké oblasti štafet, veřejný závod štafet

Centrum :
Kolšov (8 km J od Šumperka), hasičský areál. V centru bude možné postavit klubové tunely.

Parkování :
bude organizováno pořadatelem, nutno přísně dodržovat pokyny. Vzdálenost od centra 300–800 metrů. Přísný zákaz vstupu z prostoru parkoviště do lesního porostu (jde o závodní prostor!). Nezajíždět na soukromé pozemky, při parkování u veřejných komunikací dbát na průjezdnost jednoho jízdního pruhu ve směru (hasiči,záchranka) – bude kontrolováno Policií ČR. Autobusy parkují ve středu obce v soukromém objektu - bude vyznačeno. Bez poplatku.

Prezentace :
sobota 18. 4. od 9.30 do 11.00 hod a 15:00 až 17:00 (štafety) v centru závodu
neděle 19. 4. od 8.00 do 8.45 hod v centru závodu

Start :
sobota: 12.00 hod., způsob startu – intervalový. Kategorie HDR a P – časy ve startovce nejsou závazné, závodníci této kategorie se dostaví na start kdykoliv v čase 20 – 120 min. a budou odstartováni dle pokynů rozhodčího na startu.
neděle: 9.30 hod., způsob startu – hromadný, ve vlnách.

Vzdálenosti :
centrum – start sobota: 225 m
cíl – po oba dny v centrum
centrum – ubytování tělocvična: 11 km.

Předpis :
závod se řídí Soutěžním řádem soutěží ČSOB a Soutěžním řádem soutěží HO.

Terén :
středoevropský terén (300-500 m n. m). Převážně smrkový les, místy podrost a hustníky. Středně hustá síť komunikací. Výskyt erozních útvarů (rýh) různého rozsahu. Upozorňujeme na zvýšený výskyt klíšťat!! Na některých tratích je v sobotu možný krátký postup po místní málo frekventované silnici, zachovávejte zvýšenou opatrnost.

Zakázané prostory :
veškerý les v okolí centra s výjimkou cesty na sobotní start a oblasti veřejné kontroly při závodě štafet.

Povinný úsek :
v sobotu pro kategorie H20B, H21B, H35B z kontroly č. 50 v délce 200 m, zakončený na občerstvovací stanici.

Systém ražení :
elektronický – Sportident. V případě selhání elektronického ražení razí závodníci do políček na mapě a tuto skutečnost jsou povinni oznámit v cíli. Políčka pro mechanické ražení jsou umístěna v levém dolním rohu mapy.

Popisy kontrol :
formou piktogramů, v sobotu na mapách a v centru, v neděli pouze na mapách.

Mapy :
Velká strana, 1:15 000, Velká strana, 1:10 000, E = 5 m, ISOM 2000, stav duben 2009, hlavní kartograf Luděk Krtička. Tisk Žaket Praha, dotisk tratí na laserové tiskárně (Stázina). Vodovzdorně upravené.
V sobotu pro kategorie do DH14BC, D45BC a starší, H60B a starší, H55C a starší, HDR, P v měřítku 1:10 000, ostatní kategorie 1:15 000.
V neděli všechny kategorie mapu v měřítku 1:10 000.
Výdej map v neděli po doběhu štafet.

Občerstvení :
v sobotu občerstvovací stanice na postupech (voda)
v cíli (voda se sirupem)
bufet v centru s klasickým sortimentem

Časový limit :
jednotlivci 180 minut, uzavření cíle v 18:30; štafety 270 minut, uzavření cíle ve 13:45

Mytí :
zajištěna voda a umyvadla v cíli.

WC :
7 x TOI-TOI v centru, neznečišťujte okolí centra.

Výsledky :
průběžné budou vyvěšovány v centru, konečné zveřejněny na webu závodu.

Vyhlášení výsledků:
v So cca v 17,00 hod., v Ne okolo 12,30 hod. So – vítězové všech kategorií B získávají titul Mistr Moravy v OB pro rok 2009, závodníci na prvních třech místech v těchto kategoriích medaili a drobné věcné ceny. V kategoriích C budou vyhlášeni vítězové. Ne – první tři štafety v kategoriích ČPŠ získávají medaile a drobné ceny. Nejlepší štafety Hanácké oblasti v kategoriích DH14, 18, 21 a 105 získávají titul Mistr Hanácké oblasti v OB štafet pro rok 2009.

Jury:
členství bude nabídnuto: Skyvová Kristýna (STE), Hadač Miroslav (AOP) a Hlava Miroslav (KON).

Zdravotní zabezpečení :
zdravotní služba na shromaždišti.

Protesty :
s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu.

Prodej :
v sobotu v centru prodejní stánek Vavrys.

Ubytování :
tělocvična 3. ZŠ Šumperk (ul. 8. května 63). Tělocvična bude otevřena v sobotu od 17:30. V neděli je nutné tělocvičnu vyklidit do 9:00. Vstup do tělocvičny pouze po přezutí. Sprchy, WC – prosíme udržujte čistotu. Dbejte nočního klidu :-)

Závod štafet

Soupisky :
preferujeme vyplnění v přihláškovém systému OBHaná, eventuelně emailem na adresu severka@razdva.cz – do soboty 18.00 hod, odevzdávání papírových soupisek v sobotu do 17:00 v centru.

Startovní čísla :
na základě vyplněné soupisky obdrží štafeta startovní čísla Gigasport, počet teček značí číslo úseku.

Startovní vlny:
00: H21, D18, H140, D14
10: H18, D21, D105
20: H105, H14, DH12, MIX
Hanba start bude upřesněn rozhlasem.

Průběh závodu :
kromě kategorií DH12 a D14 probíhají všechny kategorie diváckou kontrolou v blízkosti centra, poté nabíhají do závěrečné části tratě (délka cca 1600 m pro všechny kategorie). Ze sběrné kontroly běží závodníci koridorem do cíle, ve vyznačeném úseku odhazují mapu. V cíli předávají dotekem štafetu. Závodníci 2. a 3. úseků si mapu odebírají samoobslužně ve vyznačeném prostoru. Vzorová předávka bude provedena v 9:15.

Cíl :
v cíli rozhoduje pořadí na cílové čáře, závodníci na prvním a druhém úseku nejprve razí cílovou jednotku a až po té předávají štafetu.

Funkcionáři :
ředitelka závodů: Zdenka Králová
hlavní rozhodčí: Jaroslav Strachota
stavitelé tratí: Luděk Krtička, Vojtěch Král, Václav Král
mistr zvuku: Aštar Šerák feat DJ´s Karamec&UkuluKeBeBe

 
Stažení rozpisu:
  • pdf (Adobe Reader)
  • odt (OpenOffice)
  • doc (Microsoft Word)

 
 [s]